Säkra butiken med talat utrymningslarm

Säkra butiken med talande utrymningslarm

Talande utrymningslarm. Säkerhetslösningar i butik blir allt viktigare, och det handlar inte bara om stöld. Brand är en av de största säkerhetsrisker som en butik har att hantera. Och om butiken har plats för 150 personer eller fler finns även krav på talat utrymningslarm.

– Det är en installation som kan användas till mycket mer än larm, exempelvis bakgrundsmusik, kundutrop, personalutrop och stängningsmeddelanden. Ur det perspektivet är det en ganska kostnadseffektiv investering, säger Andreas Frick, VD för säkerhetsföretaget SAC Nordic AB.

Det är viktigt att påpeka att ett talat utrymningslarm inte detekterar larm och alltså inte ersätter själva brandlarmet, men det inspelade larmmedelandet – rösten som talar om att det brinner – ger kunden klara och tydliga besked. En konventionell larmsignal skapar utrymme för förvirring. Ett talat utrymningslarm ger däremot en säkrare och snabbare utrymning.

– Talat utrymningslarm kompletteras också allt mer med blixtljus för att ta hänsyn till personer med nedsatt hörsel, säger Andreas Frick.

 

 

Brandsäker kabel mellan högtalarna krävs vid installation av talat utrymningslarm, detta för att garantera funktionen. Belysning och ljud inom säkerhetslösningar har också alltid dubbla spänningskällor för att klara ett strömavbrott.

 

– Brandsäker kabel används även till nödbelysning som måste finnas i alla offentliga lokaler. Både nödbelysning som garanterar en viss ljusstyrka på golvet även om strömmen går samt hänvisningsbelysning som visar vägen till nödutgångarna, säger Andreas Frick.

 

I valet av nödbelysning finns mängder av olika modeller och armaturer att tillgå. Här har också LED-tekniken revolutionerat design och utbud under de senaste åren.

 

– Armaturerna har blivit mer anpassade för att smälta in i miljön. De har mer lyskraft och de drar mindre ström, säger Andreas Frick.

 

Alla butiker är enligt lag skyldiga att ha ett fungerande brandskyddsarbete (SBA) som innebär att brandrisker regelbundet kontrolleras och åtgärder vidtas så att inte bränder uppstår. SBA ställer dessutom krav på butikens brandskyddsorganisation samt att butiken säkerställer att personal och kunder kan utrymmas från butiken på ett säkert sätt. Svensk Handel kan ge vidare råd och stöd i brandskyddsarbetet.

 

/Gabriella Mellergårdh, Butiksinredning.se

 

 

 

Läs mer om Svensk Handels bästa råd om säkerhet i butik:

 

http://www.svenskhandel.se/Documents/S%C3%A4kerhetskatalog%20%E2%80%93%20L%C3%A5guppl%C3%B6st.pdf?epslanguage=sv

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Kategorier

Butikslokalen
Larm
Liknande sidor


  Sök överallt på hela hemsidan

 

 Inspirationsbrev

Vi skickar ut e-brev med inspiration, tips & trix och produktnyheter. Fyll i dina uppgifter så får du också dessa brev.
Skicka!

Skickar...

Den här webbplatsen använder cookies. Läs mer »


Tack, jag förstår